Zespół Interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Prudniku został powołany Zarządzeniem Burmistrza Prudnika Nr 67/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku.

 

W skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnie wchodzą:

1. Daniel Purzycki – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku – przewodniczący

2. Maria Strońska – przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku – z-ca przewodniczącego

3. Piotr Pogoda – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Prudniku

4. Monika Witkowska Kubas – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Prudniku

5. Ewa Zabiegała – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku

6. Urszula Jatkiewicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Prudniku

7. Elżbieta Juszczyk – przedstawiciel Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku

8. Dagmara Ograbek – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Prudniku

9. Anna Chrzanowska – kurator Sądu Rejonowego w Prudniku

10.Grzegorz Han – przedstawiciel NZOZ OPTIMA Medycyna S.A. w Prudniku

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates.