Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ogłosił nabór na stanowisko Księgowa/y Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

Burmistrz Prudniku ogłosił nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.